Symposium 2023

Naslagwerk

Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas
Wij hebben uw aanwezigheid bij de lancering van de netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas en bijbehorend symposium op 25 mei jl. zeer gewaardeerd. U heeft op deze dag veel informatie tot u gekregen. Op deze pagina treft u naslagwerk aan over deze dag en van de diverse sprekers, zodat u de gelegenheid hebt een en ander nog eens rustig na te lezen.

Netwerkaanpak

Programma

 • 10:30

  uur

 • 11:00

  uur

 • 11:15

  uur

  Landelijke ontwikkelingen in het beleid op het gebied van multi-problematiek voor zorgdomein en sociaal domein rondom de aanpak van overgewicht en obesitas. Je bent weer helemaal op de hoogte van de laatste ins en outs op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Daarnaast ben je getuige van een belangrijke mijlpaal in de wereld van overgewicht en obesitas: de lancering van het basismodel dat de netwerkaanpak beschrijft die de komende jaren in Nederland uitgerold gaat worden!

 • 11:50

  uur

  Ervaringskundige en theatermaker vertelt vanuit verschillende perspectieven (patiënt, arts, en naasten) over zijn leven met morbide obesitas (186 kg) en zijn leven na twee operaties. Met welke struggles en stigma’s heeft iemand met obesitas te maken? Het ontspannen theaterstuk opent je ogen en biedt herkenning voor zowel de persoon met overgewicht of obestitas als de professional.

 • 13:00

  uur

 • 14:00

  uur

  Interactieve sessie over het creëren van een duurzame aanpak van overgewicht en obesitas door het in een vroeg stadium betrekken van naasten bij iemand met overgewicht en obesitas. Waarom is dat belangrijk? En hoe doe je dat? Na deze sessie kun je aan de slag met het bewerkstelligen van samensturing tussen de persoon met overgewicht of obesitas en zijn of haar naasten, wat leidt tot een duurzaam resultaat en ontlasting van de zorg.

 • 15:00

  uur

  Een presentatie over een recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Dokter Drenthe, naar hoe je rekening houdend met de hoge werkdruk, toch meer aandacht aan de persoon met overgewicht of obesitas kunt besteden. In deze sessie zul je niet alleen meegenomen worden in de uitkomsten, maar ook welke tools hiervoor ontwikkeld zijn en de gebruikte strategie om partijen en organisaties te enthousiasmeren.

 • 15:45

  uur

 • 16:15

  uur

  Op een effectieve manier met elkaar werken in netwerken vraagt van de partijen een samenwerking over de organisatiegrenzen en belangen heen. Een samenwerking waarbij ieder een verantwoordelijkheid heeft en niemand de ‘leider’ is. Hoe kun je deze samenwerking gezamenlijk vorm en richting geven en zorg je voor een goede onderlinge relatie?

 • 17:00

  uur

Informatie netwerkaanpak vanuit een aantal koplopergemeenten

Gemeente Smallingerland

Gemeente Assen

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Gemeente Sittard-Geleen